La Cotxa fumada

Cotxa fumada

La cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) és un clar exemple de l’anomenat dimorfisme sexual. Bàsicament, el mascle i la femella són diferents. Així, mentre el mascle presenta un color negre fosc, que contrasta amb unes taques blanques al front i una cua molt vermella, la femella és de color marró més clar i, per tant, no […]

Corriol Camanegre

Amb la vegetació es recupera un espai natural, el de les dunes que, a excepció del Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà i, en menor mesura, el Delta del Llobregat, estava gairebé perdut a tota Catalunya. I per què volem recuperar aquests espais? Doncs, entre altres raons, perquè hi ha espècies animals que en […]

La musaranya comuna

Del litoral català, el massís del Garraf és un dels sectors amb una població més abundant d’aquest petit mamífer. Malgrat observar una musaranya en directe no és una tasca gens fàcil, sembla que l’origen de l’expressió “mirar les musaranyes”, que s’utilitza quan algú no està prou concentrat, prové precisament de les musaranyes que veien ocasionalment […]