Política de privacitat i avís legal

PROTECCIÓ DE DADES – Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació.
L’associació garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals. 

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol•licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Associació El Carrer per la lliure ciruclació de la informació l’informa que és el titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, l’informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació.
NIF: G-01848902
Domicili social: C/del Pi 25, Sant Pere de Ribes (Barcelona).

 

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li proporcionarà una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
    • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
    • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
    • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació serà titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir continguts i serveis que es prestin a través del lloc web com la forma amb què aquests apareixen presentats o ubicats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposi d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Associació El Carrer per la llliure circulació de la informació no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

 

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
L’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’Associació El Carrer per la lliure circulació de la informació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.