Enguany, a més, s’ha fet coincidir amb la inauguració del Museu dels Americanos situat a tocar de la Casa de la Vila, i que pretén ser un centre d’interpretació d’aquest període històric. Aquest fet també ha portat a introduir una darrera novetat, que és la convocatòria d’una concentració de rebuig no a la fira, ni tan sols al museu en si, si no a l’oblit intencionat de tot allò que també va implicar el fenomen dels indians en forma de colonialisme i escalvisme i el seu llegat en forma de racisime, i com està d’amagat en la presentació i contingut de tot plegat. Més que les llums, ens interessa conèixer les ombres que amaga el retorn dels indians i americanos.